Richard Krajicek foundation wil de komende jaren alle RKF playgrounds in Nederland voorzien van het nieuwe logo en de bestaande borden vervangen door nieuwe.
Topcourts heeft de opdracht gekregen om dit uit te gaan voeren. Het zal gefaseerd plaats vinden.

rbs_admin